AGENDA

SRIJEDA (29.07.2020.)

10:00 -10:30 // Registracija 

10:30 - 11:00 // Konferencija za medije "Kriza kao šansa u poljoprivrednoj djelatnosti BiH"

Mirsad Jašarspahić (Predsjednik privredne komore FBiH)
Nermin Hodžić (Predsjednik Udruženja kuhara BiH)
Enver Avdić (Direktor kompanije Esof d.o.o.)

11.00 - 11:30 Prezentacija za medije i goste "Važnost brandinga proizvoda domaćih poljoprivrednika"

Zerina Čolaković (Direktorica marketinga i razvoja biznisa Esof d.o.o.)

Almin Mališević (Direktor Sektora za industriju i usluge Privredne komore FBiH)

11:30 - 12:10 // Degustacija proizvoda Esof i Baš Bašće. (priprema specijaliteta kuhara iz Udruženja kuhara BiH)

12:10 - 12:30 Posjeta plantažama jabuka, šljiva i krušaka

 Do sljedećeg viđenja!

Stvarajmo pozitivni ambijent!